Blog

İNŞAAT İSKELE KORUMA FİLESİ

İskele fileleri Belediye mevzuatınca zorunlu kılınan henüz dış cephesi yapılmamış ancak iskelesi henüz kurulmuş inşaat halindeki binalarda İş Güvenliği ve Sağlığı açısından son derece önemli malzemelerdir. Özellikle inşaat alanı dışına moloz, cüruf, taş gibi cisimlerin çevreye zarar vermesini önleyen, çalışan işçilerin yanlış bir hareketine karşı dışarıya hareketini kısıtlayan, binaların içinde çalışanların güneş ışınlarından, tozdan koruyan İş Güvenliği ve Sağlığı açısından önemli “Gölgelik “ olarak da tabir edilen malzemelerdir. Bu özelliklerinin dışında; Yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiştir. UV katkısından dolayı uzun yıllar kullanılabilir. Her alanda eşit gölgeleme yapar. Güçlü ve esnek bir malzeme olup, kolay uygulanabilir. Optimal düzeyde hava akışını sağlar.…

Mar 05, 2017 / by edakabasakal / Comments are off for this post

ASBEST YÖNETİMİ

Asbest; ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda doğal silikat mineralidir. Mineralin adı antik Yunancada “suya doymaz” anlamına gelen “ asbestos ” kelimesinden gelir. Asbest doğada farklı biçimlerde bulunmakla birlikte, en yaygın olanları ve yasal düzenlemelere konu edilenleri altı çeşittir. Bunlar yapılarına göre serpantin ve amfibol olmak üzere iki grupta toplanırlar. “ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK “ ‘te belirtilen 6 çeşit asbest şu şekildedir. Amfibol grubunda; Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, Grünerit Asbest (Amosit), (kahverengi), CAS No 12172-73-5, Krosidolit, (mavi) CAS No 12001-28-4, Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 Serpantin grubunda ise; Krizotil, (beyaz) CAS No…

Mar 05, 2017 / by edakabasakal / Comments are off for this post

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının, ekonomik, toplumsal ve sosyal özelliklerinin incelenmesi sonucunda, proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlendirmesinin yapılması,  riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan  çalışmalardır. Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza…

Mar 05, 2017 / by edakabasakal / Comments are off for this post